Kancelaria Adwokacka
Adwokat Aleksandra Kowalska

Adwokat Aleksandra Kowalska jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Poza studiami prawniczymi ukończyła Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Politologia oraz podyplomowe studia z zakresu Public Relations na b. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Zakres usług kancelarii

Kancelaria oferuje rzetelną i kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym oraz organizacjom non-profit. Pomoc ta obejmuje przede wszystkim reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, jak również przed organami ścigania i organami administracji publicznej. Sprawy prowadzone są z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia zawodowego przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne także na rzecz osób mieszkających poza granicami kraju.

Priorytetem jest pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania problemu klienta w oparciu o indywidualne podejście do każdego z nich i zlecanych spraw przy równoczesnym zapewnieniu najwyższego standardu świadczonych usług.

Wynagrodzenie za usługi kancelarii

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W przypadku stałej obsługi prawnej zastosowanie znajduje system wynagradzania ryczałtowego. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia doliczana jest kwota z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą w chwili zawarcia umowy stawką.